441055
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
441055
statistikk
2021-05-12T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20192020Oktober 2020 - Desember 2020November 2020 - Januar 2021Desember 2020 - Februar 2021Januar 2021 - Mars 2021Mars 2021
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,9-0,80,80,60,4-0,6-0,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,3-2,52,00,80,2-1,0-0,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-6,18,0-4,5-0,11,51,40,3
Innenlandsk sluttanvendelse2,3-4,80,1-0,3-1,5-1,3-0,2
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,4-6,90,1-1,5-3,0-4,1-0,8
Konsum i offentlig forvaltning1,91,72,41,40,1-1,50,0
Bruttoinvestering i fast realkapital4,8-3,81,3-0,1-1,2-1,71,9
Eksport i alt0,5-0,52,20,40,2-2,9-0,5
Import i alt4,7-11,90,4-2,6-5,8-5,70,0
 
Sysselsatte personer1,6-1,30,9..-0,3
Utførte timeverk1,8-2,20,2..-0,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB