441102
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
441102
statistikk
2021-04-12T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapfebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20192020September 2020 - November 2020Oktober 2020 - Desember 2020November 2020 - Januar 2021Desember 2020 - Februar 2021Februar 2021
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,9-0,81,30,70,60,6-0,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,3-2,52,32,00,90,4-0,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-6,18,0-3,2-5,1-0,61,3-1,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,3-4,71,50,2-0,2-1,4-0,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,4-7,61,40,1-1,3-2,7-0,2
Konsum i offentlig forvaltning1,91,72,42,81,80,8-0,2
Bruttoinvestering i fast realkapital4,8-3,91,21,20,50,11,1
Eksport i alt0,5-0,91,81,80,61,00,1
Import i alt4,7-12,22,30,3-2,0-5,10,0
 
Sysselsatte personer1,6-1,3.0,7..
Utførte timeverk1,8-2,2.1,8..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB