441053
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
441053
statistikk
2021-03-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjanuar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20192020August 2020 - Oktober 2020September 2020 - November 2020Oktober 2020 - Desember 2020November 2020 - Januar 2021Januar 2021
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,9-0,82,91,30,60,6-0,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,3-2,53,72,31,80,8-0,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-6,18,0-0,8-3,2-5,1-0,5-1,0
Innenlandsk sluttanvendelse2,3-4,73,91,50,0-0,30,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,4-7,64,01,50,1-1,4-2,3
Konsum i offentlig forvaltning1,91,72,82,42,81,8-1,4
Bruttoinvestering i fast realkapital4,8-3,9-0,41,21,20,5-2,6
Eksport i alt0,5-0,93,31,81,70,6-3,5
Import i alt4,7-12,26,72,30,3-2,3-2,6
 
Sysselsatte personer1,6-1,3..0,7.
Utførte timeverk1,8-2,2..1,8.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB