437425
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
437425
statistikk
2021-02-12T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20192020Juli 2020 - September 2020August 2020 - Oktober 2020September 2020 - November 2020Oktober 2020 - Desember 2020Desember 2020
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,9-0,84,52,91,30,61,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,3-2,55,03,72,31,91,0
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-6,18,02,0-0,8-3,2-5,13,1
Innenlandsk sluttanvendelse2,3-4,76,33,91,40,0-2,4
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,4-7,69,33,91,30,00,0
Konsum i offentlig forvaltning1,91,72,92,82,42,81,4
Bruttoinvestering i fast realkapital4,8-3,9-0,8-0,11,50,90,8
Eksport i alt0,5-0,94,43,41,81,85,0
Import i alt4,7-12,210,56,72,30,3-5,9
 
Sysselsatte personer1,6-1,30,0..0,7
Utførte timeverk1,8-2,23,5..1,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB