437423
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
437423
statistikk
2021-01-12T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapnovember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikkbanktabell 09785: Årslønn, påløpt, etter næring, ble oppdatert med tall for året 2020 10.02.2021 kl. 08.00. Tabellen publiseres dermed 2 dager tidligere enn først annonsert. Øvrige tabeller under statistikken Nasjonalregnskap publiseres som tidligere annonsert 12.02.2021

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Juni 2020 - August 2020Juli 2020 - September 2020August 2020 - Oktober 2020September 2020 - November 2020November 2020
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,10,93,94,62,91,2-0,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,34,65,13,72,2-0,9
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-5,0-6,10,92,0-0,7-3,23,9
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,36,36,64,01,72,0
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,61,49,89,34,01,3-1,4
Konsum i offentlig forvaltning0,51,92,42,82,41,70,0
Bruttoinvestering i fast realkapital2,24,8-1,0-1,00,53,1-2,2
Eksport i alt-1,20,51,04,23,42,2-2,6
Import i alt1,44,77,510,87,23,93,0
 
Sysselsatte personer1,61,6.-0,4..
Utførte timeverk1,61,8.3,4..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB