400742
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400742
statistikk
2020-12-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapoktober 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Mai 2020 - Juli 2020Juni 2020 - August 2020Juli 2020 - September 2020August 2020 - Oktober 2020Oktober 2020
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,10,9-0,13,84,62,9-0,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,3-0,34,55,13,71,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-5,0-6,10,50,82,1-0,5-9,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,3-0,36,66,64,0-0,9
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,61,40,79,99,54,00,0
Konsum i offentlig forvaltning0,51,90,52,52,92,50,9
Bruttoinvestering i fast realkapital2,24,8-0,7-1,0-1,00,40,6
Eksport i alt-1,20,5-4,40,34,33,81,5
Import i alt1,44,7-5,97,611,07,61,6
 
Sysselsatte personer1,61,6..-0,4.
Utførte timeverk1,61,8..3,4.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB