400740
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400740
statistikk
2020-11-17T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019April 2020 - Juni 2020Mai 2020 - Juli 2020Juni 2020 - August 2020Juli 2020 - September 2020September 2020
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,10,9-4,7-0,13,94,60,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,3-6,0-0,24,65,20,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-5,0-6,11,80,60,92,10,7
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,3-7,8-0,55,96,30,0
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,61,4-10,80,69,89,51,5
Konsum i offentlig forvaltning0,51,9-2,00,52,53,00,1
Bruttoinvestering i fast realkapital2,24,8-1,8-0,6-1,1-1,15,2
Eksport i alt-1,20,5-7,8-3,71,14,71,9
Import i alt1,44,7-17,5-5,86,410,30,4
 
Sysselsatte personer1,61,6-2,5..-0,4
Utførte timeverk1,61,8-4,3..3,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB