400738
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400738
statistikk
2020-10-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapaugust 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Publisering av nasjonalregnskap for 3. kvartal 2020 flyttes til tirsdag 17. november

SSB utsetter publiseringen av kvartalsvis nasjonalregnskap for september og 3. kvartal 2020, samt endelige årstall for 2018 fra torsdag 12. november til tirsdag 17. november.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Mars 2020 - Mai 2020April 2020 - Juni 2020Mai 2020 - Juli 2020Juni 2020 - August 2020August 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,2-7,4-5,2-0,34,20,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,3-8,9-6,4-0,44,80,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,71,61,60,50,81,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,4-11,8-8,1-0,46,31,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,5-16,4-11,4-0,49,3-0,6
Konsum i offentlig forvaltning1,41,7-3,0-2,20,62,91,1
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,1-4,8-3,00,21,6-1,3
Eksport i alt-0,21,5-7,1-8,5-3,81,9-0,9
Import i alt1,95,2-19,6-17,3-4,97,90,5
 
Sysselsatte personer1,61,6.-1,3..
Utførte timeverk1,81,8.-4,2..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB