402035
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
402035
statistikk
2020-08-25T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Januar 2020 - Mars 2020Februar 2020 - April 2020Mars 2020 - Mai 2020April 2020 - Juni 2020Juni 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,2-1,7-4,8-7,4-5,13,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,3-2,2-5,8-8,9-6,33,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,71,41,61,61,60,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,4-2,8-7,2-11,5-7,74,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,5-4,3-10,7-16,3-10,88,6
Konsum i offentlig forvaltning1,41,7-0,2-1,9-3,0-2,21,3
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,1-5,1-4,2-4,8-3,4-1,7
Eksport i alt-0,21,5-0,9-4,5-7,0-8,72,1
Import i alt1,95,2-4,1-11,5-18,7-16,77,3
 
Sysselsatte personer1,61,6-0,1..-1,3
Utførte timeverk1,81,8-2,3..-4,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB