400734
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400734
statistikk
2020-07-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmai 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Desember 2019 - Februar 2020Januar 2020 - Mars 2020Februar 2020 - April 2020Mars 2020 - Mai 2020Mai 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,21,1-1,6-4,5-7,11,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,30,0-2,1-5,6-8,72,4
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,78,01,62,02,1-0,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,40,0-2,9-7,0-11,22,1
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,5-0,3-4,2-10,2-15,54,4
Konsum i offentlig forvaltning1,41,71,80,8-2,6-4,92,8
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,1-3,4-4,9-3,5-3,33,7
Eksport i alt-0,21,52,4-1,3-4,2-5,9-0,4
Import i alt1,95,2-0,6-5,1-11,3-17,6-0,3
 
Sysselsatte personer1,61,6.0,0..
Utførte timeverk1,81,8.-2,3..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB