400732
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400732
statistikk
2020-06-05T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapapril 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019November 2019 - Januar 2020Desember 2019 - Februar 2020Januar 2020 - Mars 2020Februar 2020 - April 2020April 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,21,51,1-1,6-4,6-4,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,30,10,0-2,1-5,7-4,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,711,48,01,61,90,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,4-1,00,0-2,9-7,1-4,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,5-0,4-0,3-4,2-10,3-6,7
Konsum i offentlig forvaltning1,41,71,41,80,8-2,5-3,3
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,1-3,1-4,0-5,3-3,4-0,3
Eksport i alt-0,21,56,62,4-1,4-4,3-6,0
Import i alt1,95,2-0,7-0,6-5,1-11,2-8,2
 
Sysselsatte personer1,61,6..0,0.
Utførte timeverk1,81,8..-2,3.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB