400769
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400769
statistikk
2020-04-07T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapfebruar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20182019August 2019 - Oktober 2019September 2019 - November 2019Oktober 2019 - Desember 2019November 2019 - Januar 2020Desember 2019 - Februar 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,2-0,10,61,51,61,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,30,30,30,20,10,1
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,7-2,72,411,011,48,1
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,40,3-0,5-1,1-1,10,2
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,70,1-0,2-0,3-0,4-0,4
Konsum i offentlig forvaltning1,41,70,50,50,70,91,0
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,22,52,70,2-2,3-3,0
Eksport i alt-0,21,5-0,73,86,57,12,4
Import i alt1,95,20,40,8-1,0-0,4-0,1
 
Sysselsatte personer1,61,7..0,2..
Utførte timeverk1,81,8..0,6..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB