400651
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400651
statistikk
2020-03-06T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjanuar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20182019Juli 2019 - September 2019August 2019 - Oktober 2019September 2019 - November 2019Oktober 2019 - Desember 2019November 2019 - Januar 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,20,0-0,10,61,51,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,30,60,30,30,10,1
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,7-4,2-2,92,311,111,5
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,40,60,4-0,5-1,1-1,2
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,70,40,0-0,3-0,4-0,5
Konsum i offentlig forvaltning1,41,70,70,50,60,71,0
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,23,02,62,80,2-2,4
Eksport i alt-0,21,5-1,6-0,73,96,67,2
Import i alt1,95,20,30,50,9-0,9-0,9
 
Sysselsatte personer1,61,70,3..0,2.
Utførte timeverk1,81,80,6..0,6.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB