365486
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365486
statistikk
2019-12-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapoktober 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018April 2019 - Juni 2019Mai 2019 - Juli 2019Juni 2019 - August 2019Juli 2019 - September 2019August 2019 - Oktober 2019
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,31,30,20,40,10,0-0,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,60,80,70,70,3
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart4,6-3,7-2,5-2,1-3,6-4,3-3,3
Innenlandsk sluttanvendelse2,42,10,90,90,71,00,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,21,90,30,40,60,50,2
Konsum i offentlig forvaltning1,91,40,81,00,90,80,3
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,83,24,51,54,23,5
Eksport i alt1,7-0,2-0,7-0,7-2,5-2,1-1,8
Import i alt1,91,91,20,6-0,90,5-0,1
 
Sysselsatte personer1,21,60,40,3
Utførte timeverk0,21,80,60,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB