365484
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365484
statistikk
2019-11-12T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Mars 2019 - Mai 2019April 2019 - Juni 2019Mai 2019 - Juli 2019Juni 2019 - August 2019Juli 2019 - September 2019
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,31,30,20,20,40,10,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,60,70,80,70,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart4,6-3,7-2,5-2,5-2,2-3,5-4,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,42,11,20,90,90,81,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,21,90,70,30,40,60,4
Konsum i offentlig forvaltning1,91,40,90,91,00,90,9
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,83,23,14,72,04,8
Eksport i alt1,7-0,20,4-0,3-0,3-2,2-2,2
Import i alt1,91,93,21,51,0-0,31,2
 
Sysselsatte personer1,21,60,40,3
Utførte timeverk0,21,80,60,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB