365488
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365488
statistikk
2019-08-29T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Desember 2018 - Februar 2019Januar 2019 - Mars 2019Februar 2019 - April 2019Mars 2019 - Mai 2019April 2019 - Juni 2019
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,31,30,20,00,00,20,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,70,50,50,60,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart4,6-3,7-2,9-3,1-2,8-2,2-2,3
Innenlandsk sluttanvendelse2,42,10,20,40,50,90,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,21,90,10,50,60,80,4
Konsum i offentlig forvaltning1,91,40,81,00,80,91,0
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,8-2,2-2,3-1,12,92,8
Eksport i alt1,7-0,21,22,00,50,2-0,3
Import i alt1,91,91,33,31,92,20,4
 
Sysselsatte personer1,21,60,50,4
Utførte timeverk0,21,80,40,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB