365498
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365498
statistikk
2019-05-13T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018September 2018 - November 2018Oktober 2018 - Desember 2018November 2018 - Januar 2019Desember 2018 - Februar 2019Januar 2019 - Mars 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,01,40,10,60,50,3-0,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,61,11,00,70,3
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,8-3,6-2,9-3,5-2,8-2,9
Innenlandsk sluttanvendelse2,61,91,31,51,50,30,0
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,00,20,50,20,30,5
Konsum i offentlig forvaltning2,51,20,10,20,60,81,0
Bruttoinvestering i fast realkapital3,61,04,62,31,5-1,1-1,2
Eksport i alt-0,2-0,7-0,4-0,70,31,42,2
Import i alt1,60,63,31,83,51,52,4
 
Sysselsatte personer1,11,50,50,5
Utførte timeverk0,31,60,60,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB