365494
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365494
statistikk
2019-04-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapfebruar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018August 2018 - Oktober 2018September 2018 - November 2018Oktober 2018 - Desember 2018November 2018 - Januar 2019Desember 2018 - Februar 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,01,40,20,00,50,40,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,30,51,00,90,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,70,0-3,5-2,8-3,4-2,6
Innenlandsk sluttanvendelse2,62,0-0,11,00,80,3-0,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,00,30,20,40,10,1
Konsum i offentlig forvaltning2,51,50,00,20,20,50,6
Bruttoinvestering i fast realkapital3,60,91,95,3-0,3-1,4-2,2
Eksport i alt-0,2-0,80,5-0,6-1,1-0,31,2
Import i alt1,60,9-0,52,4-0,4-0,5-0,9
 
Sysselsatte personer1,11,50,5
Utførte timeverk0,31,60,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB