364775
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
364775
statistikk
2019-02-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Juni 2018 - August 2018Juli 2018 - September 2018August 2018 - Oktober 2018September 2018 - November 2018Oktober 2018 - Desember 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,01,41,10,60,20,00,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,60,40,30,50,9
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,75,12,00,1-3,4-2,7
Innenlandsk sluttanvendelse2,62,00,00,2-0,11,00,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,00,2-0,10,30,10,4
Konsum i offentlig forvaltning2,51,50,00,10,00,10,1
Bruttoinvestering i fast realkapital3,60,9-1,11,41,85,0-0,8
Eksport i alt-0,2-0,81,40,70,3-1,1-1,9
Import i alt1,60,9-2,0-0,4-0,71,8-1,0
 
Sysselsatte personer1,11,50,5
Utførte timeverk0,31,60,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB