364773
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
364773
statistikk
2019-01-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapnovember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20162017Mai 2018 - Juli 2018Juni 2018 - August 2018Juli 2018 - September 2018August 2018 - Oktober 2018September 2018 - November 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,22,01,01,10,60,30,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,12,00,80,60,40,30,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,81,71,95,22,30,4-3,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,02,61,40,10,2-0,20,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,32,20,50,2-0,20,10,0
Konsum i offentlig forvaltning2,12,50,30,20,30,50,8
Bruttoinvestering i fast realkapital5,23,66,4-1,50,71,65,6
Eksport i alt1,1-0,21,71,41,00,9-0,4
Import i alt3,31,63,0-1,8-0,3-0,71,8
 
Sysselsatte personer0,21,10,4
Utførte timeverk0,40,30,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB