361896
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
361896
statistikk
2018-12-11T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapoktober 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20162017April 2018 - Juni 2018Mai 2018 - Juli 2018Juni 2018 - August 2018Juli 2018 - September 2018August 2018 - Oktober 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,22,00,41,01,20,60,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,12,00,60,80,60,30,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,81,7-1,11,95,32,50,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,02,61,01,30,00,1-0,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,32,21,10,50,2-0,20,1
Konsum i offentlig forvaltning2,12,50,30,30,30,30,4
Bruttoinvestering i fast realkapital5,23,67,06,3-1,40,81,4
Eksport i alt1,1-0,21,21,61,20,8-0,1
Import i alt3,31,63,02,6-2,3-0,7-1,7
 
Sysselsatte personer0,21,10,20,4
Utførte timeverk0,40,30,20,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB