330072
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
330072
statistikk
2018-11-13T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20162017Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i sum rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Dette betyr at månedene mars, juni, september og desember utgjør kvartalene i ett år. Mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,22,00,20,41,01,20,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,12,00,70,70,80,60,3
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,81,7-3,1-1,02,05,42,7
Innenlandsk sluttanvendelse2,02,61,31,01,30,00,1
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,32,21,01,00,50,2-0,2
Konsum i offentlig forvaltning2,12,50,30,30,30,30,3
Bruttoinvestering i fast realkapital5,23,64,76,76,0-1,80,5
Eksport i alt1,1-0,20,71,72,01,60,9
Import i alt3,31,64,03,53,1-1,8-0,5
 
Sysselsatte personer0,21,10,20,4
Utførte timeverk0,40,30,20,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB