359905
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
359905
statistikk
2018-10-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapaugust 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20162017April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i sum rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Dette betyr at månedene mars, juni, september og desember utgjør kvartalene i ett år. Mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,22,00,10,20,40,91,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,12,00,40,60,60,80,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,81,7-2,2-3,0-1,01,54,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,02,6-0,11,61,31,3-0,1
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,32,20,41,01,10,50,2
Konsum i offentlig forvaltning2,12,50,10,30,40,40,4
Bruttoinvestering i fast realkapital5,23,6-5,93,15,56,3-0,2
Eksport i alt1,1-0,2-0,80,21,20,80,7
Import i alt3,31,6-1,44,43,92,0-2,8
 
Sysselsatte personer0,21,10,3
Utførte timeverk0,40,30,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB