359521
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
359521
statistikk
2018-09-11T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuli 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
2016201721. kvartal 201822. kvartal 20182Sum 3 mnd3Juli 2018
1Tall fra og med 2017 er foreløpige
2Tallene oppdateres kun ved kvartalsvis publisering av nasjonalregnskapet
3Volumendring i sum rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.
Bruttonasjonalprodukt1,22,00,20,40,9-0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,12,00,40,50,80,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,81,7-0,6-0,71,6-3,0
Innenlandsk sluttanvendelse2,02,6-0,61,31,30,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,32,20,11,10,5-0,9
Konsum i offentlig forvaltning2,12,50,00,40,40,4
Bruttoinvestering i fast realkapital5,23,6-6,45,46,32,7
Eksport i alt1,1-0,20,61,51,2-1,6
Import i alt3,31,6-2,04,32,2-0,2
 
Sysselsatte personer0,21,10,50,3
Utførte timeverk0,40,30,80,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB