251433
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/kvartal
251433
Avtakende finansielle investeringer
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSEFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser et avstemt og helhetlig bilde av institusjonelle sektorers finansielle eiendeler, gjeld og finanstransaksjoner.

Finansielle sektorregnskaper4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtakende finansielle investeringer

Hovedbildet i husholdningenes finansielle sektorregnskap for 2015 var preget av avtakende finansielle investeringer og om lag samme gjeldsopptak som året før.

Husholdningenes finansregnskap. Hovedstørrelser. Millioner kroner og prosent
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
1Sesongjustert
Fordringer3 752 2463 811 3353 895 0613 880 0863 958 050
Gjeld2 935 4392 953 4213 028 6913 046 5783 110 634
Nettofordringer816 807857 914866 370833 508847 416
 
Nettofinansinvesteringer-10 97513 582-7 197-28 158-4 553
Andre endringer8 81227 52515 653-4 70418 461
 
Gjeldsrate1227,2228,7229,9230,2231,1
Gjeldsvekst (prosent)16,16,36,46,35,8

Tallene viser at husholdningenes nettofinansinvesteringer falt fra 10 milliarder kroner i 2014 til -26 milliarder kroner i 2015. Nettofinansinvesteringene beregnes som differansen mellom investeringene i finansielle eiendeler og gjeldsopptaket. I 2015 utgjorde husholdningenes finansielle investeringer om lag 145 milliarder kroner, mens de samlede lånetransaksjonene økte gjelda med om lag 171 milliarder kroner.

Offentlig forvaltnings nettofordringer utgjorde 8 880 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Det er 13 prosent mer enn ved utgangen av 2014. Nettofinansinvesteringene i 2015 utgjorde bare 20 prosent av veksten i nettofordringene. Den resterende veksten forklares av valutakurs- og markedsprisgevinster.

Det vises ellers til Økonomiske analyser 1/2016, hvor både husholdningen og offentlig forvaltning i finansregnskapet er omtalt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB