Norsk mediebarometer2015

Innhold

Arkiv for Norsk mediebarometer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. april 2016 2015 Stor nedgang i avislesing og TV-seing
14. april 2015 2014 Flere leser nettaviser enn papiraviser
25. mars 2014 2013 Stadig mer tid brukes på Internett
16. april 2013 2012 Mindre tid til TV, mer til Internett
23. mars 2006 2005 Mange flere bruker Internett
3. april 2008 2007 Økt Internett-bruk, litt færre avislesere
12. april 2010 2009 Færre avislesere, flere boklesere
1. april 2009 2008 Færre leser aviser
31. mars 2011 2010 Papiravisene taper sakte terreng
20. mars 2012 2011 Vi ser mer på TV