164208_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
164208
Stadig mer tid brukes på Internett
statistikk
2014-03-25T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
medie, Norsk mediebarometer, mediebruk, medietilgang, aviser, Internett, sosiale medier, TV, radio, bøker, PC, video, musikkmedier, ukeblader, tegneserier, tidsskrifter, mobiltelefonerTids- og mediebruk, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Kultur og fritid, Teknologi og innovasjon
false
Mediebarometeret

Norsk mediebarometer2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig mer tid brukes på Internett

Flere brukte tid på Internett i løpet av dagen i 2013 i forhold til 2012, mens færre leste papiraviser og så på TV. Andelen radiolyttere holder seg derimot stabil. Tiden vi bruker på Internett, har også hatt en betydelig økning det siste året.

Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og år
1991200020122013
Avis84775551
Fjernsyn81827774
Radio71576059
Plate/kassett/CD/MP343504041
Ukeblad2117108
Bøker24202525
Tidsskrift181499
Tegneserieblad11944
Hjemme-PC..257075
Video10101110
Internett..278085
Figur 1. Andel som brukte ulike massemedier en gjennomsnittsdag, alder 9-79 år

Andelen som bruker Internett i løpet av en dag, har økt mye de seinere åra, det gjelder også det siste året. I 2012 var andelen 80 prosent, mens den i 2013 økte til 85 prosent. Tiden vi bruker på Internett, har også økt, fra 95 minutter i 2012 til 112 minutter i 2013. Aldri før har befolkningen gjennomsnittlig brukt så mye tid på Internett per dag. Økningen gjelder for begge kjønn og i alle aldersgrupper, unntatt de eldste.

Fortsatt nedgang i papiravislesingen

Det har vært en nedgang i lesing av papiraviser blant personer i alderen 9-79 år fra 2012 til 2013. I 2013 leste 51 prosent av befolkningen én eller flere papiraviser en gjennomsnittsdag, mot 55 prosent ett år tidligere. Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. I 2013 var det like mange avislesere på nettet som på papir .

Færre TV-seere

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De to siste årene har det derimot vært en nedgang. Fra 2012 til 2013 har andelen sunket fra 77 prosent til 74 prosent. Denne nedgangen gjelder særlig personer i alderen 16-24 år. Også tiden som brukes til TV-seing, har sunket betydelig de siste to årene. Mens den i gjennomsnitt for befolkningen var 157 minutter per dag i 2011, var den sunket til 132 minutter i 2013. Dette er omtrent det samme som i 2012.

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har økt noe de siste to åra. Andelen var 55 prosent i 2011, mens den i 2013 var 59 prosent, omtrent det samme som året før. 13 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2013, det samme som i 2012.

Nedgang i CD-bruken

70 prosent av de som hørte på lydavspillingssystemer en gjennomsnittsdag i 2013, hørte på lydfiler fra Internett. Ett år tidligere var denne andelen på 67 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 34 prosent i 2013. Andelen som lyttet på lydavspillere totalt sett, holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2013 41 prosent.

Andelen som leste bøker en gjennomsnittsdag var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2013 var andelen 25 prosent, det samme som i 2012. Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2012 til 2013. Andelen som leser tidsskrift/fagblad har også endret seg lite i dette tidsrommet. Andelen som bruker disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra.

Andelen som bruker bilde/filmavspillingssystemer per døgn, har også endret seg lite de seinere åra. I 2013 brukte 10 prosent tid på dette, mot 11 prosent i 2012. Brukerne ser betydelig mer på opptak av TV-program enn tidligere, mens det er færre som ser på kjøpte og leide DVD/bluray-plater.

54 prosent innom Internett på mobiltelefonen 21 prosent av befolkningen spilte TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag i 2013. I tillegg var det 1 prosent som brukte håndholdte spill. 82 prosent hadde en privat mobilsamtale i løpet av døgnet og 54 prosent var innom Internett på mobiltelefonen. Kun 2 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Av dem som var innom Internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 65 prosent vært innom sosiale medier i 2013. 39 prosent hadde brukt banktjenester og 74 prosent hadde lest nyheter. 15 prosent hadde lest blader på nettet.

Tre av fire leser papiravis ukentlig

I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2013 hadde 76 prosent lest en papiravis, og 83 prosent hadde hørt på radio. 4 prosent hadde lest en elektronisk bok, mens 45 prosent hadde lest en trykt bok. 92 prosent hadde vært innom Internett.

Blant 9-12-åringer hadde 59 prosent lest en bok og 43 hadde lest et tegneserieblad. 97 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest papiravis. I alderen 13-44 år hadde 99 prosent vært innom Internett i løpet av en uke, mens andelen var 60 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.

32 prosent har DAB-radio

45 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2013, mot 43 prosent foregående år. 96 prosent hadde Internett i husholdningen. Det er omtrent det samme som året før. 32 prosent hadde DAB-radio i 2013, som er en økning fra 28 prosent i 2012. DAB-radio har slått særlig godt an blant de eldste. 58 prosent av befolkningen hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen i 2013, en nedgang fra 62 prosent i 2012. I aldersgruppen 67-79 år hadde 88 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 26 prosent blant 20-24-åringer.