255229_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
255229
Stor nedgang i avislesing og TV-seing
statistikk
2016-04-14T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
medie, Norsk mediebarometer, mediebruk, medietilgang, aviser, Internett, sosiale medier, TV, radio, bøker, PC, video, musikkmedier, ukeblader, tegneserier, tidsskrifter, mobiltelefonerTids- og mediebruk, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Kultur og fritid, Teknologi og innovasjon
false
Norsk mediebarometer fanger opp endringer i bruken av ulike medier, som sosiale medier, strømmetjenester og trykte medier versus nettmedier.

Norsk mediebarometer2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor nedgang i avislesing og TV-seing

Færre leste trykte aviser og nettaviser per døgn i 2015 enn året før. Andelen TV-seere har sunket. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og år
1991200020142015
Papiravis84774942
Fjernsyn81827467
Radio71576459
Lydmedier43503938
Ukeblad211787
Bøker24202523
Tidsskrift181498
Tegneserieblad11943
Hjemme-PC..25750
Videomedier10102221
Internett..278887

Det har vært nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2014 til 2015. I 2015 leste 42 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 49 prosent ett år tidligere. Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Også lesing av nettaviser har sunket noe (se figur 1). Leserandelen en gjennomsnittsdag var 51 prosent i 2015, mot 54 prosent i 2014. Dette resulterer i at andelen avislesere totalt per dag har sunket fra 75 prosent i 2014 til 72 prosent i 2015. 

Mer utfyllende om norske medievaner: Statistisk analyse: Norsk mediebarometer 2015

Færre TV-seere

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder også siste år. 74 prosent så på TV en gjennomsnittsdag i 2014, 67 prosent i 2015. Nedgangen gjelder både menn og kvinner og alle aldersgrupper. TV-seing via internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 63 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 11 prosent som så sendingene på internett. Tiden vi ser på TV har hatt en betydelig nedgang siste år. Mens gjennomsnittlig TV-seing per dag var på 132 minutter i 2014, var den sunket til 107 minutter i 2015. 

Økt tid på internett og sosiale medier

Andelen som bruker internett i løpet av en dag har økt mye de seinere åra, men det har ikke vært noen økning siste år. Andelen var på 88 prosent i 2014 og 87 prosent i 2015. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 120 minutter i 2014 til 127 minutter i 2015. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag. Økningen gjelder både menn og kvinner, og for alle mellom 9 og 44 år. Det er 16-24-åringer som er de mest ivrige brukerne, med 3 timer og 33 minutter per døgn. 

Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 70 prosent i 2015 vært innom Facebook og 44 prosent hadde vært innom andre sosial medier. Bruken av sosiale medier har økt betydelig siste år. 44 prosent av nettbrukerne hadde brukt banktjenester en gjennomsnittsdag og 73 prosent hadde lest nyheter. 

Økt bruk av strømmete lydfiler og videomedier

68 prosent av de som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2015, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Ett år tidligere var denne andelen på 60 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 22 prosent i 2015. Andelen som lytter på lydmedier totalt sett, har holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2015 på 38 prosent. 

Andelen som bruker videomedier per døgn, har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via internett har kommet med fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt. I 2014 var andelen på 22 prosent. I 2015 var den på 21 prosent. Hele 65 prosent av disse var strømmet betalte videofiler, DVD/Blu-ray ble brukt av 16 prosent og harddiskopptaker ble brukt av 19 prosent. 

Stabil radiolytting, 53 prosent har DAB-radio

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har sunket noe siste år. Den var på 64 prosent i 2014, og 59 prosent i 2015. På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger via internett liten betydning for tallene. Mens 55 prosent lyttet på vanlig radio, var det 4 prosent som lyttet på nettradio mens de samtidig ble sendt over eteren. 24 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2015, mot 19 prosent året før. 

50 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2015, mot 49 prosent foregående år (se tabell 1). 96 prosent hadde internett i husholdningen, det samme som året før. 53 prosent hadde DAB-radio i 2015, som er en økning fra 44 prosent i 2014. 50 prosent av befolkningen hadde ett eller flere papiravisabonnement i husholdningen i 2015, en nedgang fra 54 prosent i 2014. I aldersgruppen 67-79 år hadde 83 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 27 prosent blant 20-24-åringer.

12 prosent hadde nettavisabonnement i 2015, mot 9 prosent året før. 

Få leser e-bøker

Andelen som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2015 var andelen 23 prosent, litt mindre enn de to foregående åra. Derimot var det kun 2 prosent som leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Slår vi disse andelene sammen, var det totalt 24 prosent som leste bøker en gjennomsnittsdag. 

Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2014 til 2015. Det samme gjelder andelen som leser tidsskrift/fagblad. Andelen brukere av disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra. Lesing av slike blader på internett har mye større betydning for tidsskrifter/fagblad enn for ukeblad og tegneserieblad. Andelen lesere dobler seg når vi tar med lesing av slike blader på internett. 

Ukentlige medievaner

I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2015 hadde 66 prosent lest en trykt avis. Dette har sunket fra 73 prosent i 2014. 80 prosent hadde hørt på radio ukentlig i 2015. 5 prosent hadde lest en elektronisk bok. 43 prosent hadde lest en trykt bok, og 93 prosent hadde vært innom internett. Disse andelene er nokså forskjellig i ulike aldersgrupper. Blant 9-12-åringer hadde 74 prosent lest en bok og 28 prosent hadde lest et tegneserieblad ukentlig. 91 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest trykt avis. I alderen 13-24 år hadde alle vært innom internett i løpet av en uke, mens andelen var 56 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.