101838_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
101838
Mindre tid til TV, mer til Internett
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
medie, Norsk mediebarometer, mediebruk, medietilgang, aviser, Internett, sosiale medier, TV, radio, bøker, PC, video, musikkmedier, ukeblader, tegneserier, tidsskrifter, mobiltelefonerTids- og mediebruk, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Kultur og fritid, Teknologi og innovasjon
false

Norsk mediebarometer2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre tid til TV, mer til Internett

Vi bruker mindre tid foran TV-skjermen, mens tiden vi bruker på Internett har økt fra 2011 til 2012. Radiolytting øker også noe. Kun 1 prosent leser elektroniske bøker i løpet av døgnet. Stadig færre leser papiraviser.

Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og år
1991200020112012
Avis84776355
Fjernsyn81828177
Radio71575560
Plate/kassett/CD/MP343503840
Ukeblad21171210
Bøker24202725
Tidsskrift1814129
Tegneserieblad11954
Hjemme-PC..257070
Video10101411
Internett..278080
Andel som brukte ulike massemedier en gjennomsnittsdag, alder 9-79 år. 1997-2012. Prosent

Det har vært en nedgang i lesing av papiraviser blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2011 til 2012. I 2012 leste 55 prosent av befolkningen én eller flere papiraviser en gjennomsnittsdag, mot 63 prosent ett år tidligere Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent.

Økt tid på Internett

Andelen som bruker Internett, har økt mye de seinere åra, men det var ingen økning mellom 2011 og 2012. Begge åra var andelen på 80 prosent. Tiden brukt til Internett har derimot økt, fra 86 minutter i 2011 til 95 minutter ett år etter. Aldri har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn.

Mindre TV-titting

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, har holdt seg nokså stabil de seinere åra. Fra 2011 til 2012 har andelen imidlertid sunket fra 81 prosent til 77 prosent. Denne nedgangen gjelder først og fremst barn og unge. Også tiden som brukes til TV-seing, har sunket betydelig.

13 prosent hører på DAB-radio

Andelen radiolyttere i løpet av et gjennomsnittsdøgn har økt noe, fra 55 prosent i 2011 til 60 prosent i 2012. Økningen gjelder særlig aldersgruppen 45-66 år. 13 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn.

Nedgang i CD-bruken

67 prosent av de som hørte på lydavspillingssystemer en gjennomsnittsdag i 2012, hørte på lydfiler fra Internett. Ett år tidligere var denne andelen på 64 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 47 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2011, var det kun 36 prosent i 2012. I 2003 var denne andelen på 93 prosent. Andelen som lytter på lydavspillere totalt sett, har holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2012 på 40 prosent.

Andelen som leste bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2011 var andelen oppe i 27 prosent, mens den var på 25 prosent i 2012. Andelen som leser ukeblad og tegneserieblad en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2011 til 2012. Andelen som leser tidsskrift/fagblad, har også endret seg lite i dette tidsrommet. Men andelen som bruker disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra.

Andelen som bruker bilde/filmavspillingssystemer per døgn, har endret seg lite de seinere åra. I 2012 brukte 11 prosent tid på dette. Brukerne ser mer på opptak av TV-program enn tidligere, mens det er færre som ser på kjøpte og leide DVD/Blu-ray-plater.

1 prosent leser elektronisk bok

I befolkningen var det i 2012 13 prosent som spilte TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag. I tillegg var det 3 prosent som brukte håndholdte spill. 80 prosent hadde en privat mobilsamtale i løpet av døgnet og 35 prosent var innom Internett på mobiltelefonen. Kun 1 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Av dem som var innom Internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 58 prosent vært innom et nettsamfunn i 2012. 36 prosent hadde brukt banktjenester, og 73 prosent hadde lest nyheter. 14 prosent hadde lest blader.

Åtte av ti leser papiravis per uke

I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2012 hadde 81 prosent lest en papiravis, og 82 prosent hadde hørt på radio. 4 prosent hadde lest en elektronisk bok. 43 prosent hadde lest en trykt bok, og 91 prosent hadde vært innom Internett. Blant 9-12-åringer hadde 75 prosent lest en bok. 97 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest papiravis. I alderen 13-44 år hadde 99 prosent vært innom Internett i løpet av ei uke, mens andelen var 58 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.

28 prosent har DAB-radio

43 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2012, mot 41 prosent foregående år. 95 prosent hadde Internett i husholdningen, mot 92 prosent året før. 28 prosent hadde DAB-radio i 2012, som er en økning fra 2011 på 6 prosentpoeng. 62 prosent av befolkningen hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen i 2012, en nedgang fra 68 prosent i 2011. I aldersgruppen 67-79 år hadde 90 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 30 prosent blant 20-24-åringer.