221204_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
221204
Flere leser nettaviser enn papiraviser
statistikk
2015-04-14T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
medie, Norsk mediebarometer, mediebruk, medietilgang, aviser, Internett, sosiale medier, TV, radio, bøker, PC, video, musikkmedier, ukeblader, tegneserier, tidsskrifter, mobiltelefonerTids- og mediebruk, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Kultur og fritid, Teknologi og innovasjon
false
Mediebarometeret måler bruk og tilgang til medier og kulturtilbud. I 2014 var papiravisenes nettutgaver for første gang mer populære enn papiravisene.

Norsk mediebarometer2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere leser nettaviser enn papiraviser

For første gang viser Mediebarometeret at papiravisenes nettutgaver klart går forbi papiravisene i popularitet. Strømmetjenester som Netflix er på klar frammarsj, og stadig flere bruker sosiale medier.

Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og år
1991200020132014
Avis84775149
Fjernsyn81827474
Radio71575964
Lydmedier43504139
Ukeblad211788
Bøker24202525
Tidsskrift181499
Tegneserieblad11944
Hjemme-PC..257575
Videomedier10101522
Internett..278588

Det har vært en nedgang i lesing av trykte aviser blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2013 til 2014. I 2014 leste 49 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 51 prosent ett år tidligere. Nedgangen er ikke statistisk signifikant, men den føyer seg inn i en utvikling som har pågått lenge (se figur 1). I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Stadig flere leser til gjengjeld avisenes Internettsider. Nettavisene har nå definitivt gått forbi de trykte avisene i popularitet. Leserandelen en gjennomsnittsdag var 54 prosent i 2014.

Økt tid på Internett

Andelen som bruker Internett i løpet av en dag har økt mye de seinere åra og det har også vært en viss økning siste år. Mens andelen var på 85 prosent i 2013, økte den til 88 prosent i 2014. Tiden vi bruker på Internett har også økt, fra 112 minutter i 2013 til 120 minutter i 2014. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett per dag. Økningen gjelder bare menn, men for alle aldersgrupper unntatt de yngste. Det er 16-24-åringer som er det ivrigste brukerne, med 3 timer og 24 minutter per døgn

Stabil andel TV-seere siste to år

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. De siste to åra har andelen holdt seg stabil, det vil si at den var på 74 prosent både i 2013 og 2014. Det har likevel vært en nedgang blant barn og unge. TV-seing via Internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på Internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 72 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 3 prosent som så sendingene på Internett. Tiden vi ser på TV har ikke endret seg siste år. Både i 2013 og i 2014 var gjennomsnittlig TV-seing per dag på 132 minutter, men i forhold til tidligere år har det vært en nedgang i TV-seingen.

Flere strømmer videoer

Andelen som bruker videomedier per døgn har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via Internett har kommet med i undersøkelsen fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt. I 2013 var andelen på 15 prosent. Den økte til 22 prosent i 2014. Hele 60 prosent av disse strømmet betalte videofiler. I aldersgruppen 16-24 år var andelen over 80 prosent.

Flere strømmer lydfiler, færre CD-lyttere

60 prosent av de som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2014, hørte på strømmete lydfiler fra Internett. Ett år tidligere var denne andelen på 55 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 28 prosent i 2014. Andelen som lytter på lydmedier totalt sett, har holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2014 på 39 prosent.

Få leser e-bøker

Andelen som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2014 var andelen 25 prosent, det samme som de to foregående åra. Derimot var det kun 2 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Slår vi disse andelene sammen, var det totalt 26 prosent som leste bøker en gjennomsnittsdag.

Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har ikke endret seg fra 2013 til 2014. Det samme gjelder andelen som leser tidsskrift/fagblad. Andelen brukere av disse trykte mediene, har sunket gradvis de seinere åra.

Mange innom Facebook

Av dem som var innom Internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 64 prosent vært innom Facebook og 22 prosent hadde vært innom andre sosial medier. 40 prosent hadde brukt banktjenester og 75 prosent hadde lest nyheter. I alle aldersgrupper er det betydelige andeler som er innom Facebook en gjennomsnittsdag, men særlig gjelder det 16-24-åringene.

Tre av fire leser trykte aviser ukentlig

I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2014 hadde 73 prosent lest en trykt avis, og 84 prosent hadde hørt på radio. 5 prosent hadde lest en elektronisk bok. 44 prosent hadde lest en trykt bok, og 94 prosent hadde vært innom Internett. Disse andelene er nokså forskjellig i ulike aldersgrupper. Blant 9-12-åringer hadde 76 prosent lest en bok og 46 prosent hadde lest et tegneserieblad. 94 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest trykt avis. I alderen 13-15 år hadde 100 prosent vært innom Internett i løpet av en uke, mens andelen var 64 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.

Flere radiolyttere

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har økt noe siste år. Den var på 59 prosent i 2013, og 64 prosent i 2014. Økningen gjelder først og fremst aldersgruppene 9-15 år og 16-24 år. På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger på Internett liten betydning for tallene. Mens 59 prosent lyttet på vanlig radio, var det 5 prosent som lyttet på radiosendingene på Internett mens de samtidig ble sendt over eteren. 19 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2014, mot 13 prosent året før.

44 prosent har DAB-radio

49 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2014, mot 45 prosent foregående år (se figur 3). 96 prosent hadde Internett i husholdningen, det samme som året før. 44 prosent hadde DAB-radio i 2014, som er en økning fra 32 prosent i 2013. 54 prosent av befolkningen hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen i 2014, en nedgang fra 58 prosent i 2013. I aldersgruppen 67-79 år hadde 84 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 31 prosent blant 20-24-åringer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB