255229_tabell_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
255229_tabell
statistikk
2016-04-14T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
false
Norsk mediebarometer fanger opp endringer i bruken av ulike medier, som sosiale medier, strømmetjenester og trykte medier versus nettmedier.

Norsk mediebarometer2015

Innhold