Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2013

Innhold

Arkiv for Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. oktober 2020 2020 2020
30. oktober 2019 2019 2019
27. oktober 2017 2016 2016
23. november 2016 2016 Vi trener mer enn før
18. desember 2014 2014 Høyt utdannede oftest på tur i skog og fjell
9. desember 2013 2013 Åtte av ti trener minst én gang i uka
19. desember 2011 2011 Høyt utdannede går mest på ski
7. november 2008 2007 Sju av ti trener minst én gang i uka
21. oktober 2005 2004 Nordmenn slett ikke slappe sofagriser
16. desember 2002 2001 En mosjonerende befolkning

For tidligere publiseringer se også: Nærmiljø, levekårsundersøkelsen.