9709_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/arkiv
9709
Nordmenn slett ikke slappe sofagriser
statistikk
2005-10-21T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nordmenn slett ikke slappe sofagriser

Vi trener og mosjonerer som bare det. Nordmenn er slett ikke sofagriser. Nye tall fra levekårsundersøkelsen 2004 viser at nordmenn er glade i å være aktive og ute i frisk luft. 7 av 10 nordmenn trener eller mosjonerer minst en gang i uken, mens bare 1 av 10 aldri trener eller mosjonerer.

Mest populært er det å gå raske turer, og dernest kommer sykling og skiturer. De yngste er mest aktive og i motsetning til de andre aldersgruppene foretrekker de yngste litt mer fart og velger jogging eller løping fremfor raske turer.

Fotball er den mest populære lagidretten

Lagidrett er mindre populært enn individuell idrett, og spesielt blant kvinner. Bare om lag 3 prosent av kvinnene trener lagidrett som håndball, ishockey eller innebandy, squash eller tennis. Noe mer populært er det med fotball, men fortsatt er det under 10 prosent kvinner som driver med denne idretten. Fotball er nok mer populært blant menn; det viser seg at det er mer enn tre ganger så mange menn som kvinner som spiller fotball.

Lagidrett er svært aldersavhengig. Blant kvinner er det 29 prosent i aldersgruppen 16-24 år som spiller fotball i motsetning til 6 prosent blant kvinner i alderen 25-44 år. Etter 44 år er det så og si ingen kvinner som holder på med slikt. Blant de yngste mennene er det også mest vanlig å spille fotball, men det er likevel forholdsvis mange menn i aldersgruppen 25-44 år som gjør det samme, andelene ligger på henholdsvis 60 og 34 prosent.

2 av 10 trener innendørs

Det er flest fra tettbygde strøk og spesielt Oslo og Akershus som trener innendørs aktiviteter som aerobics, gym eller trim, styrketrening og svømming. Dette kan til en viss grad skyldes tilgjengeligheten på treningsstudioer, innendørs treningssaler og svømmehaller. Innendørs treningsaktiviteter avtar med alderen, men er ikke like aldersavhengig som lagidretter. Vi finner store kjønnsforskjeller blant de som trener aerobics, gym eller trim. Det er mer enn tre ganger så vanlig for kvinner å trene disse aktivitetene som menn. Imidlertid tar mennene igjen denne forskjellen etter 67-årsalder hvor henholdsvis 13 og 12 prosent menn og kvinner trener disse aktivitetene.

Jeg snører min sekk ...

Vi er glade i å gå turer i skogen eller på fjellet. 8 av 10 har vært på fottur, mens 5 av 10 har vært på skitur i skogen eller på fjellet. Noe mindre vanlig, 17 prosent, er det å gå på ski eller fotturer over flere dager. Overnattingsturer er mer populært blant menn enn kvinner og yngre enn eldre. Om man bor tettbygd eller spredtbygd har liten betydning for hvorvidt en benytter seg av skogen og fjellet på dagsturer eller overnattingsturer.

Mange er også i skogen for å plukke bær eller sopp. Her finner vi at noen flere kvinner enn menn, 43 mot 35 prosent, har vært på bær- eller sopptur. Slike turer er imidlertid den eneste friluftslivsaktiviteten som ikke avtar med økt alder. Andre friluftslivsaktiviteter som jakt, er i stor grad forbeholdt menn. 15 prosent av mennene var på jakt i motsetning til 2 prosent av kvinnene. Alderen til menn har liten betydning for å gå på jakt. Det er flest menn i alderen 25-66 år som driver med dette, 16 prosent, men de eldste mennene ligger bare 4 prosentpoeng bak.

... sol og vann tiltrekker de fleste

De fleste nordmenn har også tatt seg en tur på stranden for å nyte solen eller for å bade i salt- eller ferskvann. 67 prosent har solt seg mens 76 prosent har badet i salt- eller ferskvann. Strandaktivitetene avtar noe med alderen, men det er fortsatt forholdsvis mange eldre, 33 og 45 prosent, som har solt seg eller badet. Båtturer er også populære vannaktiviteter og spesielt hvis de er selvdrevne. 43 prosent har vært på dagstur i motor- eller seilbåt, mens 18 prosent har vært på dagstur i kano, kajakk eller robåt.

Halvparten av oss har vært på fisketur i løpet av det siste året, hvor det er noen flere menn enn kvinner. For menn har alderen liten betydning for hvorvidt en drar på fisketur eller ikke. Blant de yngste var 54 prosent på fisketur, mest populært er det for 25-44-åringer, 68 prosent, for siden å avta til 52 prosent blant de eldste.