140556_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar
140556
Åtte av ti trener minst én gang i uka
statistikk
2013-12-09T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Åtte av ti trener minst én gang i uka

Mange flere trener i dag enn for 16 år siden. Andelen som driver med styrketrening, har økt mest de seinere åra. Skiløping, sykling og svømming er populært i alle aldersgrupper, mens styrketrening, jogging, alpinsport og alle typer ballsport har en relativt større andel unge utøvere.

Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter i løpet av siste 12 måneder. Prosent
20072011
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet81
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet42
Vært på bær- eller sopptur3537
Vært på fisketur4345
20072013
Vært på joggetur3840
Drevet med sykling eller vært på sykkeltur4045
Drevet med styrketrening3039
Trener eller mosjonerer minst en gang i uka7382
Figur 1. Andel som har deltatt i ulike idrettsgrener de siste 12 måneder, alle og etter kjønn. Alder 16 år og eldre. 2013

I 2013 trener 82 prosent av nordmenn som er 16 år eller eldre, minst én gang i uka. I 1997 var det tilsvarende tallet bare 63 prosent. 6 prosent trener eller mosjonerer aldri. Andelen "ikke-trenere" var hele 27 prosent i 1997. Det er liten forskjell i disse tallene mellom menn og kvinner både i 2013 og i tallene fra tidligere år. Uansett aldersgruppe trener mer enn tre av fire minst én gang i uka.

Ivrige på sykkel og ski

Både jogging, sykling, skigåing og styrketrening er idrettsaktiviteter som mange er med på i løpet av et år. I 2013 hadde 45 prosent syklet, 40 prosent hadde gått på ski, og like mange hadde jogget. Styrketrening fulgte like bak med en oppslutning på 39 prosent. Andelen som hadde holdt på med svømming siste 12 måneder, var på 26 prosent, mens alpinsport kunne skilte med 22 prosent. Aerobics/gym/trim hadde en andel på 18 prosent, mens 14 prosent hadde spilt fotball.

Økt styrketrening

Den idrettsaktiviteten som har økt mest de seinere åra, er styrketrening. Andelen som drev med denne typen aktiviteter, var 18 prosent i 2001. I 2013 hadde den økt til 39 prosent. Prosentandelen som jogger, er doblet på 12 år: fra 20 prosent i 2001 til 40 prosent i 2013.

Skiløping, sykling og svømming er idrettsaktiviteter som appellerer til alle aldersgrupper, men andelen er noe lavere blant den eldre delen av befolkningen enn blant de yngre. Styrketrening, jogging, alpinsport og alle typer ballsport er derimot grener hvor de unge er mest aktive og hvor andelen aktive synker med alderen.

Menn spiller fotball, kvinner driver med aerobics

Kvinner og menn skiller seg en del fra hverandre når det gjelder valg av treningsaktiviteter. Det er menn som i størst grad jogger, driver med alpinidrett, spiller fotball, ishockey/bandy, tennis/squash/badminton og golf. Kvinner deltar mest i organisert dans og aerobics/gym/trim. Mens 9 prosent av mennene var med på aerobics/gym/trim siste 12 måneder, var tilsvarende andel 29 prosent blant kvinnene.

Svømming og jogging er mest byaktiviteter

Andelen som svømmer per år, jogger, driver med aerobics/gym/trim eller spiller tennis/squash/badminton, er høyere i de store byene enn på landsbygda. For de andre idrettsgrenene er fordelingen nokså lik mellom by og land. Det samme gjelder andelen som trener totalt sett og andelen som trener minst én gang i uka.

Det er et tydelig trekk at skigåing og høy utdanning henger sammen. Mens 24 prosent1 av dem med bare grunnskoleutdanning har gått på ski i løpet av de siste 12 månedene, er andelen 66 prosent1 blant dem med lang universitets- eller høyskoleutdanning. De med høy utdanning er også i større grad aktive enn dem med lav utdanning også når det gjelder jogging og sykling. Ellers er det relativt små forskjeller i aktivitetsandelen mellom dem som har lav og dem som har høy utdanning.

34 prosent trener styrke mer enn ti ganger per år

Styrketrening er den idretten hvor befolkningen er mest aktiv. I 2013 var det 34 prosent som hadde drevet med slik trening mer enn ti ganger siste 12 måneder. Nesten like mange, 30 prosent, hadde jogget like ofte. Det samme gjelder sykling. 19 prosent hadde gått mer enn 10 ganger på ski, 15 prosent hadde vært like aktive når det gjelder svømming og aerobics/gym/trim. Bare 1 prosent hadde drevet mer enn ti ganger med håndball, friidrett, golf eller skøyter.

1 Tallene ble rettet 9. desember 2013.