195082_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar
195082
Høyt utdannede oftest på tur i skog og fjell
statistikk
2014-12-18T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Statistikken viser hvor aktive befolkningen er i ulike friluftsaktiviteter.

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt utdannede oftest på tur i skog og fjell

Nordmenn er aktive friluftsmennesker, og vi benytter oss av skog og fjell til både fotturer og skiturer. Men en lavere andel enn før bruker tid på fiske, jakt, bær- og sopptur. Åtte av ti går tur i skog og fjell, og fire av ti har vært på kortere skiturer. Personer med høyere utdanning er mest aktive.

Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter i løpet av siste 12 måneder. Prosent
20112014
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet8179
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet4239
Vært på bær- eller sopptur3734
Vært på fisketur4543
20072013
Vært på joggetur3840
Drevet med sykling eller vært på sykkeltur4045
Drevet med styrketrening3039
Trener eller mosjonerer minst en gang i uka7382

I Levekårsundersøkelsen 2014 har Statistisk sentralbyrå kartlagt omfanget av friluftsaktiviteter i befolkningen. Som tidligere år er befolkningen aktive og ute i frisk luft. De mest populære friluftsaktivitetene i perioden 2004-2014 har vært korte spaserturer og kortere fotturer i skog og fjell. 85 prosent av befolkningen 16 år og over oppgir at de har vært på en kort spasertur, og 80 prosent har vært på en kort fottur i skogen eller på fjellet. Halvparten av befolkningen har vært på lengre fotturer de siste tolv månedene. Nordmenn er også glade i å gå på ski. 39 prosent svarer at de har gått på en kortere skitur i skogen eller på fjellet, og 25 prosent har vært på en lengre tur med ski på benene.

Aktive menn

Menn er mer aktive på skiturer, lengre fotturer og alpint enn kvinner, slik figur 1 viser. 56 prosent av mennene har vært på en lengre fottur i skogen eller på fjellet i løpet av en tolvmånedersperiode. Tilsvarende gjelder dette 47 prosent av kvinnene. Menn er også mer aktive innenfor fiske og jakt, men kjønnsforskjellene er mindre enn tidligere år. Friluftsaktiviteter som sopp- og bærtur, ridetur i naturomgivelser og korte spaserturer er imidlertid mer utbredt blant kvinner enn blant menn.

Eldre går på sopp- eller bærtur, yngre kjører alpint

I likhet med 2011 er aktivitetsnivået lavere for eldre enn yngre for de fleste av friluftsaktivitetene vi har undersøkt. 85 prosent av personer i aldersgruppen 25-44 år har i løpet av tolv måneder vært på en kortere fottur i skogen eller på fjellet. For eldre 67 år og over er den tilsvarende andelen 56 prosent. Men som i 2011 er det flere eldre enn yngre som har vært på sopp- eller bærtur. I likhet med tidligere år er det i den yngste aldersgruppen vi finner den største andelen som står på snowboard, telemark eller alpint. Hele fire av ti i aldersgruppen 16-24 år har drevet med slike aktiviteter i løpet av året. Til sammenligning gjelder dette for to av ti i befolkningen generelt.

Par mer aktive enn enslige

Sammenligner vi ulike familiefaser, har par i større grad drevet med de aktivitetene vi har kartlagt. Særlig blant eldre 67 år og over er det å være i et parforhold viktig for å holde seg aktiv. 31 prosent av par, dobbelt så stor andel som for enslige, i denne aldergruppen oppgir at de har vært på en lengre fottur i skogen eller på fjellet i løpet av ett år. Par med barn i alderen 7-19 år er de mest aktive på både kortere og lengre skiturer i skogen og på fjellet. 57 prosent oppgir at de har vært på en kortere skitur i løpet av en tolvmånedersperiode. Også når vi ser på barnefamilier, viser det seg at det å være i et parforhold øker aktivitetsnivået. Par med barn er mer aktive på ski og skøyter enn enslige forsørgere.

Høyere utdannede og yrkesaktive er mest aktive

Som i 2011 er det sammenheng mellom utdanningsnivå og andel aktive på de ulike fritidsaktivitetene. Jo mer utdanning, jo større andel aktive. Som vi har vist i figur 2, øker andelen som har vært på både kortere og lengre skiturer i løpet av året med utdanningsnivået. 61 prosent av befolkningen som har universitetsutdanning på fire år eller mer, har gått på en kortere skitur. I den delen av befolkningen som bare har grunnskole, er tilsvarende andel 24 prosent. Lengre fotturer i skog eller på fjell er også mer populært blant høyere utdannede. Det er også en større andel som har stått på alpint, snowboard eller telemark blant personer med høyere utdanningsnivå. Personer med lavere utdanning drar imidlertid i like stor grad på jakt, på fiske- eller ridetur som høyere utdannede.

Sammenligner vi grupper med ulik selvdefinert økonomisk status, finner vi at yrkesaktive og studenter jevnt over er mer aktive enn arbeidsledige, uføre og pensjonister, slik det kommer frem i figur 3. Forskjellene er størst for friluftsaktiviteter som lengre fotturer, skiturer, alpint og båttur. Denne forskjellen bør sees i sammenheng med forskjeller i alder og helsetilstand. Seks av ti yrkesaktive og studenter har vært på en lengre fottur i løpet av en tolvmånedersperiode. Tilsvarende gjelder dette fire av ti arbeidsledige og nær tre av ti pensjonister og uføre. Jakttur er den eneste friluftsaktiviteten hvor arbeidsledige er like aktive som yrkesaktive. Pensjonister er derimot like aktive på sopp- og bærtur som yrkesaktive.

Fiske-, bær- og sopptur mest populært på bygda

Som vist i figur 4 har det vært en nedgang i andelen av befolkningen som har vært på fiske-, bær- og sopptur i perioden 1997-2014. I 1997 dro 59 prosent av personer over 16 år på en fisketur i løpet av ett år. Tilsvarende gjelder dette 43 prosent av befolkningen i 2014. Andelen som oppgir å ha vært på sopp- eller bærtur, har gått ned med 22 prosentpoeng i samme periode.

Det er på bygda vi finner størst andel som har vært på fiske-, bær- og sopptur, slik figur 5 viser. Halvparten av alle som bor i de mest spredtbygde områdene, har vært på fisketur i løpet av året. I de mer tettbygde områdene gjaldt dette rundt 40 prosent. Personer som bor spredtbygd, er også oftere på bær- eller sopptur enn personer bosatt i mer tettbygde områder. I motsetning til de fleste andre friluftsaktivitetene er det en noe større andel som har vært på lengre skiturer og stått på alpint eller snowboard blant dem som bor mest tettbygd.

Tidsbrudd i måling av friluftslivÅpne og lesLukk

Fra og med 2011 er noen friluftsaktiviteter tatt bort og noen av spørsmålene endret noe forhold til årene 1997-2007. Først og fremst er varigheten på enkelte aktiviteter endret. Tidligere skilte vi mellom dagstur og tur med overnatting, nå skiller vi mellom kort og lang tur (over/under tre timer). I tillegg til dette er innsamlingsmetoden endret. Tidligere var informasjonen innhentet per brev, mens det siden 2011 er brukt telefonintervju.

Kategoriene som kan sammenlignes med de tidligere levekårsundersøkelsene, er

  • Vært på bær- eller sopptur siste 12 måneder
  • Vært på jakttur siste 12 måneder
  • Vært på fisketur siste 12 måneder
  • Vært på ridetur i naturomgivelser
  • Gått på skøyter på islagte vann eller vassdrag siste 12 måneder
  • Stått alpint, snowboard eller telemark siste 12 måneder
  • Badet i salt- eller ferskvann siste 12 måneder
  • Vært på kortere spasertur siste 12 måneder (spørsmålet er ikke stilt i 2011)