53443_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar
53443
Høyt utdannede går mest på ski
statistikk
2011-12-19T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt utdannede går mest på ski

I løpet av et år er åtte av ti nordmenn på fottur i skogen eller på fjellet. Fire av ti har vært på kortere skiturer, og de med høy utdanning er mest aktive. Folk på bygda er de som oftest fisker, jakter eller plukker bær og sopp, mens byfolk er de ivrigste til å gå lange skiturer.

Levekårsundersøkelsen 2011 har kartlagt friluftsaktiviteter i den norske befolkningen. Resultatene viser at mange er i aktivitet. 81 prosent av befolkningen over 16 år har vært på en eller flere kortere fotturer, mens 54 prosent har vært på en lengre fottur i skogen eller på fjellet de siste tolv månedene. 71 prosent av befolkningen har badet i salt- eller ferskvann, mens 42 prosent har vært på sykkeltur i naturen.

Andel som har gått på kortere eller lengre skitur i skogen eller på fjellet og stått alpint, snowboard eller telemark, etter utdanning. 2011. Prosent

Folk i byen går mest på lange skiturer

42 prosent har gått på en eller flere korte skiturer i skogen eller på fjellet i løpet av en tolvmåneders periode, mens 29 prosent har vært på en lengre skitur. En mindre andel, 24 prosent, har stått på alpint, snowboard eller telemark.

Det er befolkningen i Trøndelag, Oslo og Akershus som går mest på ski, her har halvparten av innbyggerne vært på kortere skiturer. Andelen som har gått på lengre skiturer, er størst i byene. I løpet av de siste tolv månedene har 33 prosent av innbyggere i tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere vært på en lengre skitur, mens 26 prosent av de som bor i spredtbygde strøk med under 200 innbyggere, har gjort det samme.

Det å gå på ski henger også klart sammen med utdanning. Andelen som går på ski, er dobbelt så stor blant personer med universitetsutdanning, sammenlignet med personer med lavere utdanning. 56 prosent av befolkningen som har universitetsutdanning på fire år eller mer har vært på en lengre skitur de siste tolv månedene. Blant personer med grunnskole er den tilsvarende andelen 19 prosent.

Yrkesaktive og studenter er mest aktive

Yrkesaktive og studenter er jevnt over mer aktive enn arbeidsledige, uføre og alderspensjonister (for definisjon av gruppene, se Om statistikken ). Dette har nok også sammenheng med forskjeller i alder og helsetilstand. Det er spesielt store ulikheter når det gjelder å gå tur, sykle, og å være på båttur eller å gå på ski. Det er ikke like store forskjeller mellom gruppene når det gjelder andre friluftsaktiviteter som bær- eller sopptur, gå på jakt, og det å være på fisketur.

Andel som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter, etter bostedsstrøk. 2011. Prosent

Andel som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter, etter økonomisk status. 2011. Prosent

Mer ”nyttige” friluftsaktiviteter i spredtbygde strøk

Andelen som går på bær- eller sopptur, og som har vært på jakt eller fisketur, er høyest blant de som bor i spredtbygde strøk. Det å gå på en lengre skitur eller stå alpint er mer utbredt blant personer som bor i byer. Andelen som har vært på kortere og lengre turer i naturen, båttur, sykkeltur, ridetur, kortere skitur, skøyter, og som har badet i løpet av en tolvmåneders periode, er omtrent like stor blant dem som bor i byer og dem som bor i mer spredtbygde strøk.

Menn og yngre er mest aktive

Jevnt over er yngre mer aktive enn eldre. Det er størst aldersforskjell når det gjelder å stå på alpint, snowboard eller telemark. Halvparten av befolkningen i alderen 16-24 år har gjort dette i løpet av et år, mens dette gjelder 15 prosent av befolkningen i alderen 45-66 år. Menn er også mer aktive enn kvinner. De største kjønnsforskjellene finner vi når det gjelder å ha vært på fisketur eller på jakt, forskjellene er likevel blitt mindre over tid.

Færre har vært på jakt, fiske-, bær- eller sopptur

I perioden 1997-2011 har det vært en nedgang i andelen av befolkningen som har vært på jakt, fiske-, bær- eller sopptur. Spesielt er det færre som har vært på bær- eller sopptur. I 1997 oppgav 56 prosent av befolkningen at de hadde vært på bær- eller sopptur, mens den tilsvarende andelen var 37 prosent i 2011. I motsetning til de fleste andre friluftsaktivitetene er det å gå på bær- eller sopptur mer utbredt blant eldre enn yngre i befolkningen. 36 prosent av befolkningen over 67 har utført denne aktiviteten i løpet av en tolvmåneders periode, og dette er den tredje mest vanlige friluftsaktiviteten i denne aldersgruppen. Dette, sammen med rideturer, er også den eneste friluftsaktiviteten hvor kvinner er mer aktive enn menn.

Tidsbrudd i måling av friluftsliv

I Levekårsundersøkelsen 2011 er noen friluftsaktiviteter tatt bort og noen av spørsmålene endret noe forhold til årene 1997-2007. Først og fremst er varigheten på enkelte aktiviteter endret. Tidligere skilte vi mellom dagstur og tur med overnatting, nå skiller vi mellom kort og lang tur (over/under tre timer). I tillegg til dette er innsamlingsmetoden endret. Tidligere var dette temaet innhentet postalt, mens det i 2011-undersøkelsen er innsamlet via telefonintervju.

Kategoriene som kan sammenlignes med de tidligere levekårsundersøkelsene, er

Vært på bær- eller sopptur siste 12 måneder

Vært på jakttur siste 12 måneder

Vært på fisketur siste 12 måneder

Vært på ridetur i naturomgivelser

Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag siste 12 måneder

Stått alpint, snowboard eller telemark siste 12 måneder

Badet i salt- eller ferskvann siste 12 måneder