56665_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/naermiljo/hvert-3-aar
56665
Levekårsundersøkelsen 2001
statistikk
2002-12-16T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid
no
naermiljo, Nærmiljø, levekårsundersøkelsen, fritidstilbud (for eksempel idrettshall, kino, eldresenter)Idrett og friluftsliv , Kultur, Kultur og fritid
true

Nærmiljø, levekårsundersøkelsen2001

Innhold