9713_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/arkiv
9713
Sju av ti trener minst én gang i uka
statistikk
2008-11-07T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sju av ti trener minst én gang i uka

Sju av ti nordmenn trener minst én gang i uka. Raske turer er den mest populære aktiviteten. Mens jogging, sykling og fotball er mest utbredt blant menn, driver kvinner mer med dans, ridning og aerobic.

73 prosent av nordmenn som er 16 år eller eldre trener minst en gang i uka. 11 prosent trener eller mosjonerer aldri. Aktivitetsnivået har holdt seg stabilt siden 2004.

Raske turer mest populært

Den mest populære mosjonsaktiviteten er turgåing. 77 prosent av befolkningen har gått en rask tur løpet av de siste tolv månedene. 45 prosent har gått på ski, 40 prosent har syklet, 38 prosent har jogget og 30 prosent har trent styrke. Andelen som driver med alpinsport er på 20 prosent. Svømming og aerobics har en andel på 17 prosent, mens 16 prosent spiller fotball.

Fra 2004 til 2007 er det blitt flere som jogger, går raske turer og driver med styrketrening. Derimot er det færre som svømmer og sykler.

Turgåing populært i alle aldere

Å gå raske turer er en typisk folkesport som alle aldersgrupper bedriver. Også blant dem som er over 67 år har over halvparten vært med på denne typen mosjon det siste året. Skiløping, sykling og svømming er også idrettsgrener som er populære i alle aldersgrupper. Jogging, styrketrening, fotball og alpinsport er derimot grener hvor de unge er mest aktive og hvor aktiviteten synker med alderen. Alle typer ballspill domineres også av de unge.

Menn spiller fotball, kvinner trener aerobic

Kvinner og menn skiller seg en del fra hverandre når det gjelder trenings- og mosjonsaktiviteter. Det er menn som i størst grad jogger, sykler, driver med alpinidrett, spiller fotball, ishockey, tennis og golf. Kvinner deltar mest i organisert dans, driver med ridning og går raske turer. Mens 7 prosent av mennene går på aerobic, er andelen 27 prosent blant kvinnene.

Andel som har deltatt i ulike idrettsgrener de siste 12 måneder, alle og etter kjønn. Alder 16 år og eldre. 2007. Prosent

Golf og aerobic er mest byaktiviteter

Andelen som går raske turer, går på ski, svømmer, sykler og sparker fotball er omtrent like stor blant dem som bor i byen og de som bor i spredtbygde strøk. Jogging, aerobic, styrketrening, alpinidrett, tennis/squash og golf er imidlertid mer utbredt i byene enn på landsbygda. I det hele tatt er det en større andel som aldri trener eller mosjonerer på landet enn i byene. I spredtbygde strøk er det 13 prosent som aldri trener eller mosjonerer. I de store byene er tallet 7 prosent.

Populært med fotturer i naturen

De mest typiske friluftslivsaktivitetene er kortere spaserturer og dagsturer til fots i skogen og på fjellet. Omtrent åtte av ti er med på slike aktiviteter i løpet av en tolvmånedersperiode. En stor majoritet har også badet i saltvann eller ferskvann. I overkant av 40 prosent har vært på dagsturer på ski i skogen eller på fjellet. Like stor oppslutning har fisketurer og dagsturer med sykkel i naturen. Omtrent 35 prosent har vært på dagstur i motor- eller seilbåt..

Fra 2004 til 2007 har det vært en nedgang i andelen av befolkningen som har vært på dagstur på ski eller i motor- eller seilbåt. Det samme gjelder fisketurer, bading og bær- eller soppturer. Andelen på bær- eller soppturer har sunket betydelig de siste ti åra, fra 56 prosent i 1997 til 35 prosent i 2007.

Menns friluftsliv mer actionpreget

Menn er mer aktive enn kvinner i de actionpregete friluftsaktiviteter som skigåing og alpint, brevandring/klarting, snøscooterkjøring, dagsturer med motor- eller seilbåt og sykling i naturen. De er også mer aktive med typiske friluftslivsaktiviteter som fisking og jakt. Mens 15 prosent av mennene har vært på jakt siste tolv måneder, er andelen 2 prosent blant kvinner. Kvinnene går imidlertid oftere enn menn på kortere spaserturer, bær- eller soppturer. Mens 39 prosent av kvinnene har vært på bær- eller sopptur siste tolv måneder, er andelen 31 prosent blant menn. Kvinner bruker også mer tid enn menn på å sole seg.

Stor friluftslivsaktivitet i alle aldersgrupper

De fleste friluftslivsaktiviteter er nokså jevnt fordelt på ulike aldersgrupper, men de eldre ligger noe under gjennomsnittet. De unge er mer aktive enn andre i aktiviteter som ski- eller fotturer over flere dager, alpint, klatring/brevandring, dagsturer i kano/kajakk/robåt og rideturer i naturomgivelser. De godt voksne er mest aktive på bær- eller soppturer. Denne typen friluftslivsaktiviteter er også mest vanlig blant befolkningen i spredtbygde strøk. Det samme gjelder jakt.

Færre har lett tilgang til svømmehall

Majoriteten av befolkningen har kort avstand til anlegg som idrettsplass, idrettshall og nærmiljøanlegg, slik som ballbinge, balløkke, skatepark og skileikanlegg. Omtrent halvparten har dessuten kort avstand til svømmehall/basseng, tilrettelagt badeplass og lysløype. Fra 2004 til 2007 har færre fått kort avstand til lysløype og svømmehall. Nedleggelser av lysløyper og tømming av svømmehaller kan være noe av forklaringen på dette. Av de idrettstilbudene folk har i nærheten er det flest som bruker tilrettelagt badeplass, lysløype og svømmehall.