140556_tabell_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar
140556_tabell
statistikk
2013-12-09T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2013

Innhold