229962_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar
229962
Mer skogplanting
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser omfanget av utført skogkultur, som skogplanting, ungskogpleie og markberedning. Økt skogplanting.

Skogkultur2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer skogplanting

Ikke siden 2001 har det blitt plantet mer skog enn i 2015. Totalt ble 172 000 dekar tilplantet dette året, en oppgang på 14 000 dekar fra 2014. Samlet ble det plantet 30,9 millioner skogplanter i fjor.

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20152014 - 20152011 - 20152015
Skogplanting172 0818,830,7163 125
Ungskogpleie276 2002,41,9107 289
Markberedning72 4868,567,721 167
Gjødsling7 06141,420,81 972
Kjemisk rydding og ugrasskontroll0-100,0-100,00

Som i 2014 skyldes mye av oppgangen økt skogplanting i Hedmark. Her ble 44 000 dekar tilplantet, noe som er en økning på 3 500 dekar fra 2014. I Oslo og Akershus ble det til sammen tilplantet 9 800 dekar, 35 prosent mer enn i 2014.

Mer markberedning

Til sammen ble 72 000 dekar markberedt sist år. Det er en økning på 7 prosent fra 2014. Mye av denne oppgangen skyldes mer markberedning i Oppland. I 2015 ble 11 100 dekar markberedt i dette fylket, en økning på 57 prosent sammenlignet med 2014. I Hedmark ble 47 000 dekar markberedt, som utgjør 65 prosent av alt markberedt areal i 2015.

I 2015 ble det utført ungskogpleie på 276 000 dekar. Det er 6 100 dekar mer enn i 2014. I Oppland økte arealet det ble utført ungskogpleie på med 5 500 dekar. I alt ble det utført ungskogpleie på 31 000 dekar i Oppland.

324 millioner til skogkultur

I alt ble det investert 324 millioner kroner i skogkultur i 2015, en økning på 29 millioner fra 2014. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 163 millioner kroner og ungskogpleie 107 millioner. De resterende 54 millionene ble investert i skogkulturtiltak som markberedning, rydding, gjødsling og lignende. I alt ble det gitt 72 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur i 2015.