Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2014, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå) - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. mai 2020 2019 2019
20. juni 2019 2018 2018
31. mai 2018 2017 2017
29. mai 2017 2016 2016
2. juni 2016 2015 Toppår for oppdrettslaks
2. juni 2015 2014 Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
2. juni 2014 2013 Oppdrettsfisk til 40 milliarder
6. juni 2013 2012 Veksten i akvakulturnæringa fortsetter
7. juni 2012 2011 Mer laks til lavere pris
9. juni 2011 2010 Solgte over 1 million tonn fisk
11. juni 2010 2009 Rekordår for norsk laks
21. august 2009 2008 Mer torsk - mindre laks og ørret
19. august 2008 2007 Økt kvantum- lavere priser
23. august 2007 2006 Toppår for oppdrettslaks
24. august 2006 2005 Laksen nådde nye høyder i fjor

Arkiv for Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå) - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. mai 2020 2019 2019
20. juni 2019 2018 2018
31. mai 2018 2017 2017
29. mai 2017 2016 2016
2. juni 2016 2015 Toppår for oppdrettslaks
2. juni 2015 2014 Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
2. juni 2014 2013 Oppdrettsfisk til 40 milliarder
6. juni 2013 2012 Veksten i akvakulturnæringa fortsetter
7. juni 2012 2011 Mer laks til lavere pris
9. juni 2011 2010 Solgte over 1 million tonn fisk
11. juni 2010 2009 Rekordår for norsk laks
21. august 2009 2008 Mer torsk - mindre laks og ørret
19. august 2008 2007 Økt kvantum- lavere priser
23. august 2007 2006 Toppår for oppdrettslaks
24. august 2006 2005 Laksen nådde nye høyder i fjor