220698_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar-forelopige
220698
Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
statistikk
2015-06-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble omsatt oppdrettsfisk for 43,6 milliarder i 2014.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen

Det ble omsatt 1,35 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 43,6 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2014. Sammenlignet med året før er dette en økning på 8 prosent for både mengde og verdi.

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2013 - 2014(Millioner kr)2013 - 2014
2014
I alt1 346 543100,07,943 6127,7
Laks1 272 35894,58,941 1368,5
Regnbueørret69 0305,1-3,52 269-0,9
Røye:::::
Torsk1 3860,1-63,244-63,6
Kveite1 2570,1-9,21146,7
Skalldyr2 0160,1-14,71410,1
Andre fiskearter:::::

Laks utgjorde hele 94 prosent av den produserte mengden oppdrettsfisk. Det ble produsert 1,27 millioner tonn laks til en førstehåndsverdi på 41,1 milliarder kroner, et nytt rekordår for oppdrettslaks. Sammenlignet med 2013 er det en økning på 9 prosent for både produsert mengde og førstehåndsverdi. Gjennomsnittsprisen for laks var 32 kroner per kilo.

Redusert produksjon av ørret

Det ble produsert 69 000 tonn oppdrettsørret i 2014, og det er 3,5 prosent mindre enn i 2013. Den samlede førstehåndsverdien av regnbueørret og annen ørret var 2,3 milliarder kroner, ned 1 prosent fra året før.

Nedgang for torsk og kveite

Nedgangen i torskeoppdrett fortsetter. Sammenliknet med 2013 gikk produsert mengde torsk ned med 63 prosent og førstehåndsverdien ned 64 prosent. I alt ble det produsert 1 400 tonn torsk. Oppdrett av kveite gikk ned med 9 prosent til 1 300 tonn. Samtidig økte førstehåndsverdien for kveite med 7 prosent.

6350 sysselsatte

I overkant av 6 350 personer var i arbeid i akvakulturnæringen i 2014. Av disse arbeidet 4 540 med matfiskproduksjon, 1 590 med settefiskproduksjon og 230 med kultivering av skalldyr.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000Åpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).