416490_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar-forelopige
416490
statistikk
2020-05-28T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2019, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Akvakulturstatistikken publiseres nå av Fiskeridirektoratet med navnet akvakulturstatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk som gjelder fra 1. januar 2021.

Akvakultur. Foreløpige tall
Matfisk (tonn)AndelEndring i prosentFørstehåndsverdi (millioner kr)Endring i prosent
2018 - 20192018 - 2019
2019
I alt1 445 586100,06,772 0076,1
Laks1 357 30493,95,968 1155,6
Regnbueørret83 0545,721,53 63218,9
Røye3680,027,82417,0
Torsk:::::
Kveite1 5240,1-17,3155-14,9
Skalldyr2 1490,124,928-25,7
Andre fiskeslag:::::