257002_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar-forelopige
257002
Toppår for oppdrettslaks
statistikk
2016-06-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble solgt oppdrettsfisk for 46,7 milliarder i 2015.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Toppår for oppdrettslaks

Det ble solgt 1,39 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 46,7 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2015. Dette ble dermed nok et rekordår for næringen.

Akvakultur. Foreløpige tall
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2014 - 2015(Millioner kr)2014 - 2015
2015
I alt1 390 906100,04,446 7205,4
Laks1 314 58494,54,544 3236,0
Regnbueørret71 9915,24,42 191-5,0
Røye2570,0:16:
Torsk:::::
Kveite1 2770,11,614527,4
Skalldyr2 5870,228,32897,2
Andre fiskearter:::::
Figur 1. Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks
Figur 2. Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret
Figur 3. Solgt mengde av andre fiskearter

* = foreløpige tall

Laks utgjorde hele 95 prosent av den produserte mengden oppdrettsfisk. Det ble solgt 1,31 millioner tonn laks til en førstehåndsverdi på 44,3 milliarder kroner. 2015 ble dermed et nytt rekordår for oppdrettslaks. I forhold til 2014 er det en økning på 5 prosent for produsert mengde og 6 prosent for førstehåndsverdi. Gjennomsnittsprisen for laks var 33,70 kroner per kilo.

Økt salg av ørret

Det ble produsert 72 000 tonn oppdrettsørret i 2015, og det er 4 prosent mer enn i 2014. Den samlede førstehåndsverdien av regnbueørret og annen ørret var 2,2 milliarder kroner, ned 5 prosent fra året før.

Nedgang for annen oppdrettsfisk

Andre arter enn laks og ørret utgjør en stadig mindre del av norsk fiskeoppdrett. Det ble produsert 1 745 tonn andre arter til en verdi av 178 millioner kroner i 2015. Det er en nedgang fra året før på 44 prosent for mengde og 8 prosent for verdi. Nedgangen skyldes i hovedsak torsk. Torskeoppdrett har hatt en nedgang i produksjonen hvert år etter 2010, da det ble solgt 21 000 tonn. I 2015 var salget av torsk ubetydelig.

Mer skalldyr

Det ble solgt 2 600 tonn skalldyr i 2015, 28 prosent mer enn året før. Førstehåndsverdien ble nesten doblet, og endte på 28 millioner kroner. Størstedelen av dette var blåskjell.

6 730 sysselsatte

I overkant av 6 730 personer var i arbeid i akvakulturnæringen i 2015. Av disse arbeidet 4 760 med matfiskproduksjon, 1 810 med settefiskproduksjon og 170 med kultivering av skalldyr.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000Åpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).