Alt innhold for området innvandring og innvandrere

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

  Antallet stemmeberettigede estimeres å være 3 876 200 ved stortingsvalget 13. september. Det er større usikkerhet ved disse tallene enn ved tidligere år.

  Artikkel
 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

  Artikkel
 • Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

  Nedgangen vi har sett i bruken av fengsel siden toppåret 2016 fortsatte i 2019, og spesielt markant er nedgangen i bøtesoning. Antallet forvaringsinnsatte har imidlertid aldri vært høyere.

  Artikkel
 • Andelen leietakere øker

  Siden 2015 har andelen som leier boligen de bor i, økt med 1 prosentpoeng. Det tilsvarer omtrent 90 000 flere leietakere på seks år. Andelen som eier boligen sin har sunket tilsvarende.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

  Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

  Artikkel
 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for levekårsutfordringer som lav i...

  Artikkel
 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne.

  Artikkel
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Ved inngangen til 2021 bodde det 800 100 innvandrere i Norge. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Rapporter 2021/08

  Rapporten tar for seg hvordan innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var fordelt på kommunenivå ved inngangen til 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre behandles hver for seg.

  Publikasjon
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Ved inngangen til 2021 var folketalet i Noreg 5 391 369. Folkeveksten i 2020 enda på 23 800, og har ikkje vore lågare sidan 2001.

  Artikkel
 • Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

  I overkant av 79 000 lønnstakere var ikke-bosatte, men jobbet i Norge i 4. kvartal 2020. Det er 16 000 færre enn samme kvartal året før. Statistikken viser ikke hvor ofte de pendler til Norge.

  Artikkel
 • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. Ledigheten beregnes i prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Utenlandske statsborgere med norsk ektefelle skifter oftere og raskere til norske statsborgerskap enn det andre voksne utlendinger gjør.

  Artikkel