20969_not-searchable
/helse/statistikker/pasient/arkiv
20969
Flere kreftpasienter på 1990-tallet
statistikk
2000-03-22T10:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
false

Pasienter på sykehus1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kreftpasienter på 1990-tallet

Kreftsvulster, samt hjerte- og karsykdommer, førte til en økning i antall sykehusinnleggelser i perioden fra 1992 til 1998. Antall sykehusopphold på grunn av hjerteinfarkt har imidlertid gått ned.

I 1998 var det i alt 682 498 heldøgnsopphold ved somatiske sykehus (eksklusiv psykiatri). Dette er 19 600 flere enn i 1997.

 Antall heldøgnsopphold ved somatiske sykehus. 1992-1998

Rundt 12 prosent av alle heldøgnsoppholdene skyldes kreftsvulster eller godartede svulster. For denne sykdomsgruppen økte antall opphold med 11 prosent fra 1992 til 1998. Vi kan blant annet se en økning i ondartede svulster i knokler, bindevev, hud, bryst og ondartede svulster med uspesifisert lokalisasjon.

Vel 15 prosent av heldøgnsoppholdene skyldes hjerte- og karsykdommer. I denne gruppen var det en økning på 22 prosent siden 1992. Det er flere som innlegges på sykehus med hjertearytmier, hjertesvikt og hjerneslag enn tidligere. Undergruppen hjerteinfarkt har derimot gått ned i den samme perioden med 17 prosent, fra 14 035 utskrivninger i 1992 til 11 650 i 1998.

Svulster, hjerte- og karsykdommer, skader og forgiftninger og sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng er de vanligste sykdomsgruppene og står for halvparten av alle sykehusoppholdene i 1998.

Influensa

Antall pasienter utskrevet med influensa som hoveddiagnose økte fra 356 i 1997 til 436 i 1998. Antall heldøgnsopphold med influensa har variert mellom 140 og 476 i perioden 1992 til 1998. Av de 436 sykehusoppholdende i 1998 var over halvparten av pasientene barn, eller 60 år og eldre. Antallet opphold på grunn av lårhalsbrudd har vist en svak nedgang siden 1996, da det var 10 235 utskrivninger mot 10 029 i 1998.

Økning blant kvinner og blant eldre

Antallet heldøgnsopphold for kvinner i 1998 var 380 135 mot 302 363 opphold for menn. Mye av forklaringen ligger i at kvinner føder barn på sykehuset og lever lenger enn menn.

Eldre har ikke uventet flest og lengst sykehusopphold. De eldre over 60 år står for nesten halvparten, med 44 prosent av alle opphold. Veksten har i særlig grad funnet sted blant de aller eldste. Andelen utskrevne i aldersgruppen 80 år og eldre har økt med 9 prosent fra 1997 til 1998.

Svak nedgang i antall liggedager

Liggedager per utskrivning i 1998 var 6,2 dager for menn og 6,3 for kvinner. Antall liggedøgn totalt var 4 256 080 og det er en nedgang på 4 207 liggedøgn siden 1997. I 1989 var gjennomsnitts antallet liggedøgn 7,5 per person, vi kan dermed se en nedgang i løpet av perioden. De to sykdomsgruppene svulster og hjerte- og karsykdommer står alene for 34 prosent (1 447 459) av liggedøgnene ved somatiske sykehus. Antall liggedøgn øker kraftig med alderen, det er aldersgruppen 70 til 79 år som står for flest liggedøgn i begge sykdomsgruppene.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: