98122
/helse/statistikker/pasient/aar
98122
Over 1,5 millioner pasienter til poliklinikk
statistikk
2013-03-19T10:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
false

Pasienter på sykehus2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 1,5 millioner pasienter til poliklinikk

I 2012 var hver tredje person bosatt i Norge innom poliklinikk, til dagbehandling eller på døgnopphold ved somatiske sykehus. Blant disse var langt flere kvinner enn menn. Om lag 1 560 000 personer hadde minst én konsultasjon ved poliklinikk.

Antall personer som hadde minst en behandling ved somatiske sykehus, etter kjønn. 20121
 TotaltMennKvinner
1Samme person kan ha vært ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenr. er ekskludert.
Pasienter totalt på somatisk sykehus1 763 265809 597953 668
Pasienter døgnopphold577 715255 172322 543
Pasienter dagbehandling207 73090 928116 802
Pasienter, poliklinisk konsultasjon1 558 445710 624847 821
Antall pasienter på sykehus, etter kjønn og alder. 2012

Totalt var drøyt 1 750 000 pasienter til behandling eller utredning ved somatiske sykehus i fjor. Flere kvinner enn menn er på sykehus, og det gjelder for alle de tre behandlingsnivåene. I overkant av 800 000 menn og 950 000 kvinner var innom sykehus. Kjønnsforskjellene er størst for dagbehandlinger og døgnopphold.

Flest kvinner på sykehus blant voksne

Blant personer under 20 år er det flest gutter som havner på sykehus. Det er noe flere gutter enn jenter i denne aldersgruppen i befolkningen. I tillegg er guttebarn mer utsatt for sykdom i småbarnsalder, og gutter skader seg oftere enn jenter. Det høye nivået for 0-9-åringer må sees i forhold til at alle nyfødte registreres som pasienter uansett helsetilstand.

I alle andre aldersgrupper er det flere kvinner enn menn som er på sykehus. Særlig ser vi at kvinner i fruktbar alder er på sykehus mer enn jevngamle menn. Veldig mye av denne forskjellen relaterer seg til svangerskap og fødsler. For aldersgruppene fra 50 opp til 80 år er forskjellene mindre mellom kjønnene. For de eldste er forskjellen stor, men det skyldes at det er langt flere kvinner enn menn på 80 år og over. Bildet av behovet for sykehustjenester endrer seg når man tar hensyn til antall innbyggere i hver aldersgruppe. Da er det de eldste som naturlig nok er mest på sykehus.

Det vil bli lagt ut tabeller i Statistikkbanken og en fyldigere artikkel i løpet av 2013.

Statistikken avviker noe fra Norsk pasientregister Åpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå (SSB) innhenter grunnlagstabeller til pasientstatistikken fra Norsk pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet. Pasientstatistikken i SSB dekker aktiviteten i det som i Virksomhets- og foretaksregisteret regnes som somatiske sykehus, og denne populasjonen benyttes også i spesialisthelsetjenestestatistikken. Det avviker dermed noe fra NPRs tall, som omfatter alle institusjoner med innsatsstyrt finansiering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB