På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2005

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Arkiv for Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. april 2006 2005 Litt færre aborter i fjor
8. juni 2005 2004 Stadig færre tenåringer tar abort
14. juli 2004 2003 Stadig færre aborter blant tenåringer
29. juli 2003 2002 Stadig færre aborter blant tenåringer
19. april 2002 2001 Færre aborter
25. april 2001 2000 Flere aborter blant tenåringer
27. april 2000 1999 Små endringer i aborttallene

Arkiv for Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. april 2006 2005 Litt færre aborter i fjor
8. juni 2005 2004 Stadig færre tenåringer tar abort
14. juli 2004 2003 Stadig færre aborter blant tenåringer
29. juli 2003 2002 Stadig færre aborter blant tenåringer
19. april 2002 2001 Færre aborter
25. april 2001 2000 Flere aborter blant tenåringer
27. april 2000 1999 Små endringer i aborttallene