20811_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20811
Flere aborter blant tenåringer
statistikk
2001-04-25T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2000

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere aborter blant tenåringer

I 2000 ble det utført 14 635 svangerskapsavbrudd. Dette er 356 flere enn året før. Økningen har vært sterkest i de yngste aldersgruppene. Blant 15-19-åringer var det 20 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner. Dette tallet har ikke vært høyere siden 1990. NB: Det er oppdaget feil i tabell 4. Denne tabellen er nå rettet opp.

 Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-19 og 20-24 år. 1979-2000

Selv om antall svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner er høyere i 2000 enn på andre halvdel av 1990-tallet, er raten likevel lavere enn på 1980-tallet.

I 2000 ble det framsatt 15 892 begjæringer om svangerskapsavbrudd. Av disse førte 14 635 til abortinngrep. Det var 15 262 begjæringer før 12. svangerskapsuke, mens 630 ble fremmet etter 12. uke. Det er 12 færre enn i 1999, det vil si 1,9 prosent færre nemndbehandlede begjæringer. Av disse 630 nemndbehandlede begjæringene ble 530 innvilget og 73 avslått. I forhold til antall søknader var det 0,5 prosent færre avslag i 2000 sammenlignet med 1999. 7 prosent av de nemndbehandlede begjæringene manglet vedtak fordi kvinnen ikke møtte, eller av andre grunner. Av de 530 innvilgede søknadene ble 513 svangerskapsavbrudd etter 12. uke utført.

 Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder. 2000

Flest aborter blant 20-24-åringer

Hvis man sammenligner aldersgruppene, har kvinner i 20-årene størst aborthyppighet. Av dem som tar abort i denne alderen, er det nærmere 26 prosent som går på skole eller studerer. I aldersgruppen 20-24 år var det 28 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i 2000 mot 26,5 året før. Abortraten for denne aldersgruppen har vært økende gjennom siste halvdel av 1990-tallet og er nå på nivå med abortraten ved inngangen til 1990-årene. Også svangerskapsavbrudd blant tenåringer viser en økning i 2000 sammenlignet med 1999. Totalt var det 20 svangerskapsavbrudd per 1 000 tenåringer (15-19 år) etter at tallet lå på 18-19 gjennom hele 1990-tallet.

Flest svangerskapsavbrudd i Finnmark

Finnmark har nå gått forbi Oslo når det gjelder antall utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år. I 2000 hadde Finnmark 20,2 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, mens Oslo hadde 19,6. Færrest svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner ble utført i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

Tabeller: