20780_om_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20780_om
statistikk
2006-04-26T10:00:00.000Z
Helse
no
true

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2005

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".